Internflytting

Internflytting - Rydding - Bortkjøring

Også innen disse områdene har vi lang erfaring. Disse tjenestene benyttes spesielt av bedrifter/institusjoner.
Vi utfører demontering / montering, innbæring / utbæring, sortering / rydding, samt internflytting.
Også når det gjelder arkiv og arkivering har vi lang erfaring.

    Kontakt KVK

    Ta kontakt med oss for mer info og pris.

    Forsikring ved flytting.
    Forsikring må tegnes i hvert enkelt tilfelle.