Hvorfor KVK?

Kvalitet og sikkerhet når du skal flytte!

Krever du kvalitet og sikkerhet når du skal flytte?
- Ja, naturligvis!

Du overlater ikke dine kjæreste eiendeler til hvem som helst. Våre flytteteam består av dyktige karer som både er tjenestevillige og profesjonelle. De gjør mer enn gjerne en ekstra innsats for at du skal bli godt fornøyd. De er proffe nok til å gjennomføre et krevende flytteoppdrag helt på egenhånd - og "sosiale" nok til å ha et godt samarbeide med en hvilken som helst oppdragsgiver. Når du føler deg trygg og komfortabel under flytteprosessen forstår du at kvalitet er verdt sin pris.

Biler og utstyr
Som kunde bør du alltid forvisse deg om at flyttebyrået har egne biler som er spesialinnredet for den flyttetransporten som skal foretas. Det bør for eksempel være en kraftig hevbar lasterampe bak, store dører, festeanordninger og beskyttelse for alle typer gods, oppvarmede skap og luftfjæring - for å nevne noe. KVK har biler utstyrt også med disse egenskapene.
Til vårt moderne transportsystem hører naturligvis traller. Disse er utviklet for å gi størst mulig smidighet - og er svært tilpasningsdyktige. Samkjøring kartong/tralle er med på å gjøre transporten rasjonell og sikker - og kan forenkle prosessen vesentlig.
De større og spesielt "sårbare" gjenstandene som møbler, malerier o.l. tar vi også godt vare på. Bånd og tepper benyttes for å holde disse på plass og gi ekstra beskyttelse.

Pakking
For pakking av mindre gjenstander har vi utviklet spesialemballasje som er tilpasset vårt øvrige transportsystem. Våre kunder kan også benytte seg av våre garderobekartonger for flytting av garderoben - og pakkepapir for pakking av lett knusbare gjenstander.
KVK - for kvalitet og service
Som det fremgår gjør vi alt som kan gjøres for å gi våre kunder en sikker og rasjonell transport under flytteprosessen.

God service og sikker gjennomføring stiller også store krav til flyttemannskapet. Dette har vi tatt konsekvensen av i vår personalpolitikk. Vi er blant de første i bransjen som har gjennomført et internkontroll-program. Dette er manifistert i en såkalt Internkontroll Håndbok. Her blir det gitt retninglinjer for hvordan de ansattes helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas. Dette mener vi er et viktig fundament for å gi de ansatte en positiv innstilling til sin arbeidssituasjon - noe som i neste omgang kommer våre kunder til gode.

    Kontakt KVK

    Når kvalitet teller – velg KVK.

    Som medlem av Norsk Flytteforbund NFF stilles det visse krav til oss både hva angår forretningsdrift og faglig dyktighet. De som er på flyttefot bør ha dette i tankene når de skal bestille flyttebyrå. Det har noe med kvalitet å gjøre!

    b09c5e8f-f42a-4874-83c9-972d1793adfc