Flytting

Vi tilbyr flytting for privat og bedriftskunder

Flytting Privat innbo - Flytting kontorinventar
Flytting av både privat innbo og kontorinventar har etter hvert blitt så vidt omfattende at det stiller stadig økende krav til våre hjelpemidler. Vi tar konsekvensen av dette og sørger for å være i forkant av utviklingen.

  Kontakt oss for pristilbud

  Vi har alt som trenges til flytting

  A. Flyttelift
  Vi er ett av tre flyttebyråer i Oslo som har tatt i bruk en såkalt flyttelift. Denne brukes til å komme opp på utsiden av bygninger og til etasjer høyere oppe. Dette er spesielt aktuelt hvor det ikke finnes brukbar heis.

  B. Sidelaster
  Vi er det første og eneste flyttebyrået i landet som har tatt i bruk en såkalt sidelaster. Denne brukes til å sette containere ned på bakken med direkte inn og utbæring til/fra containeren. Dette er i første rekke aktuelt når inventaret skal lagres. På denne måten unngår man en tidkrevende operasjon med omlasting fra vanlig flyttebil til lager, og en tilsvarende besparelse når inventaret skal ut fra lager.

  C. Flyttebil

  Fyll ut vårt flytteskjema så sender vi deg et pristilbud!

  Klikk her for flytteskjema